Wie zijn wij?

 

Linda van Apeldoorn-Blokhuis

Mijn naam is Linda van Apeldoorn-Blokhuis. Ik ben sinds 2011 logopedist; vanaf 2012 vanuit mijn eigen praktijk. Sinds 2013 vorm ik met Minte Panhuis een maatschap.
In de praktijk zie ik voornamelijk kinderen met en zonder ontwikkelingsachterstand. Ik volgde een cursus Logopedie bij Downsyndroom en kan kinderen ondersteunen in de Totale Communicatie. Ook ben ik geschoold in PROMPT 1 en 2 en andere vormen van articulatietherapie. Daarnaast leerde ik volgens de OMFT hoe ik
kinderen met mondmotorische problemen kan helpen. In oktober 2019 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking (S.I.) bij kinderen en/of volwassenen met een verstandelijke beperking afgerond.

Ik ben op de volgende dagen aanwezig:
Naaldwijk: maandag, woensdagochtend en vrijdag

 

Minte Slikkerveer-Panhuis

Mijn naam is Minte Slikkerveer-Panhuis en sinds juli 2013 werk ik samen met Linda van Apeldoorn-Blokhuis als maatschap in Logopediepraktijk Blokhuis.
De afgelopen jaren heb ik onder andere cursussen gevolgd op het gebied van (afwijkende) mondgewoonten, stem, articulatie en ondersteunende communicatie hulpmiddelen. In oktober 2019 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking (S.I.) bij kinderen en/of volwassenen met een verstandelijke beperking afgerond.  Ik ben geschoold in PROMPT 1 en 2.  Naast logopedische cursussen doe ik elk jaar de EHBO en BHV bijscholing.

Ik ben op de volgende dagen aanwezig:
Delft: maandag en vrijdag
Naaldwijk: donderdag

 

Lonneke Louwen-van der Velden

Mijn naam is Lonneke Louwen-van der Velden en ik ben sinds augustus 2017 in dienst bij Logopediepraktijk Blokhuis.
In 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Sindsdien heb ik een jaar ervaring opgedaan als schoollogopedist binnen het cluster 3 onderwijs.
Het werken op een school vind ik erg uitdagend en leuk. In de praktijk zie ik met name kinderen met of zonder leer-, werkhouding- en/ of concentratieproblemen. Ik ben geschoold in onder andere PROMPT 1 en 2, screening & training van auditieve verwerkingsvaardigheden en afname ComVoor. In oktober 2019 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking (S.I.) bij kinderen en/of volwassenen met een verstandelijke beperking afgerond.

Ik ben op de volgende dagen aanwezig:
Delft: maandag t/m vrijdag

 

Tara ten Hove

Mijn naam is Tara ten Hove. Ik ben als freelancer werkzaam voor verschillende logopediepraktijken, waaronder logopediepraktijk Blokhuis. Tijdens mijn studie deed ik ervaring op in een vrijgevestigde praktijk en op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke- of meervoudige beperking. In de praktijk ervaar ik het werken met diverse doelgroepen als veelzijdig, wat creativiteit met zich meebrengt. Elk kind is namelijk uniek en dat vraagt om een individueel passende aanpak. Door het accent te leggen op de individuele kwaliteiten van kinderen en ouders, geloof ik dat de spraak-taalontwikkeling van kinderen het best bevorderd kan worden.
Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Ik ben op de volgende dagen aanwezig:
Delft: maandagochtend