Behandeling

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) en Verwijsbrief
Directe Toegankelijkheid Logopedie houdt in dat u bij ons terecht kunt zonder tussenkomst van een arts. U kunt dus ook zonder verwijsbrief bij ons terecht. In dat geval doen wij een DTL screening, waarbij wij beoordelen of wij uw hulpvraag kunnen behandelen en of de tussenkomst van een arts eventueel toch nodig is. Na deze screening gaan wij over op de verdere zorgverlening (intakegesprek, onderzoek en behandeling). Indien u al in het bezit bent van een verwijsbrief, kunnen wij de behandeling direct starten. De verwijsbrief dient u mee te nemen naar de eerste afspraak.

Eerste afspraak
De eerste afspraak dient als kennismaking: graag ontmoet ik u (als ouders) voor een gesprek tijdens deze behandeling. Ik wil u vragen om te verwoorden wat uw hulpvraag is: wat wilt u graag dat u of uw kind leert bij de logopedie?

U dient het volgende mee te nemen naar deze eerste ontmoeting:

  • De verwijsbrief van de arts
  • Een geldig identiteitsbewijs van de cliënt
  • Een zorgverzekeringspasje

Na de eerste afspraak start het logopedische onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek en op basis van uw hulpvraag wordt het behandelplan voor de logopedie opgesteld.

Afspraak
Een behandeling duurt 30 minuten. Afhankelijk van de problematiek worden er één of twee behandelingen per week gegeven.

Aanwezigheid ouders
Voor de behandeling van kinderen verwachten wij dat ouders tenminste 50% van de behandelingen van uw kind aanwezig bent. Doordat u in de praktijk ziet hoe we met uw kind oefenen, kunt u dit thuis op een efficiënte manier toepassen. Wij denken graag met u mee hoe dit mogelijk is naast uw andere verplichtingen.

Klachten
Als u een klacht heeft, vinden we het fijn als u hierover eerst met ons komt praten. Komen wij er niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar http://www.klachtenloketparamedici.nl . U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uit komt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.

Kamer van Koophandel
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58444599.