Wat doet de logopedist?

Spraak
In de spraak, ook wel het vormen van klanken en woorden, kunnen problemen ontstaan. Er zijn verschillende soorten spraakproblemen waarbij de logopedist u kan helpen:

  • fonologisch: het niet uit kunnen spreken, weglaten of onjuist uitspreken van klanken
  • fonetisch: het verkeerd vormen van een klank, bijvoorbeeld slissen en nasaal spreken.

Deze problemen kunnen ontstaan vanaf de geboorte, of door een hersenbeschadiging op latere leeftijd. In onze praktijk kunt u terecht voor spraakproblemen. We hebben ook de cursus PROMPT I en II gevolgd.

Taalontwikkelingsproblemen
Al heel vroeg in de ontwikkeling (zelfs al voor de geboorte) is een kind bezig met het leren van taal. Soms ontstaan hierin problemen. Een kind begrijpt niet wat er wordt gezegd of kan zich niet goed uiten. De logopedist kan u helpen in het verbeteren van de gesproken taal, eventueel ondersteund met gebaren of andere visuele middelen.
Onze logopedisten behandelen taalontwikkelingsproblemen.

Stem
Indien er problemen met uw stem zijn, kan de logopedist u helpen met het aanleren van technieken voor de juiste stemgeving. Het is van belang om de oorzaak van het stemprobleem te achterhalen. We adviseren u om eerst een afspraak te maken met een KNO-arts, voordat u contact opneemt met een logopedist. Vervolgens kan de logopedist u helpen met een veilige manier van stemgeven die past bij uw manier van leven.
In onze praktijk kunt u terecht voor stemproblemen.

Gehoor
Bij slechthorendheid kan de logopedist, in samenwerking met een Audiologisch Centrum of KNO-arts, bekijken welke aanpassingen nodig zijn en aanleren hoe je als slechthorende om kunt gaan met deze aanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn leren liplezen of het leren omgaan met een hoortoestel. Gehoorproblemen kunnen de oorzaak zijn voor een achterstand in de spraak- en/of taalontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan gehoorproblemen als gevolg van (langdurige) middenoorontstekingen. In dit geval kan de logopedist helpen bij het verbeteren van de spraak- en/of taalontwikkeling, zodra de gehoorproblemen zijn opgelost.
Auditieve vaardigheden hebben te maken met het luisteren naar en onderscheiden van spraakklanken. Bij de logopedie kan onder andere gewerkt worden aan het leren (her)kennen van klanken en letters.
Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen in het horen en in het spraakverstaan, ondanks een goed gehoor. De logopedist kan werken aan het verbeteren van de auditieve functies en tips en adviezen geven met betrekking tot het functioneren in een drukke of lawaaierige ruimte.

Gehoorproblemen behandelen wij niet in onze praktijk. Wij adviseren u hiervoor een gespecialiseerde logopedist te bezoeken. Wel behandelen wij problemen op het gebied van de auditieve functies.

Eten en drinken
Al op jonge leeftijd kunnen baby’s of kinderen problemen krijgen met slikken. De logopedist kan werken aan het verbeteren van de reflexen, spierspanning en houding.

We kunnen in onze praktijk kinderen helpen die moeite hebben met het leren eten van nieuwe smaken en structuren. Dit gebeurt in samenwerking met een diëtist. Wij zijn niet gespecialiseerd in de behandeling van baby’s.

Mondmotoriek
Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de stand van het gebit en de articulatie. Bij afwijkende mondgewoonten moet u denken aan duim- of vingerzuigen, mondademen of slikken met de tong tussen of tegen de tanden. De logopedist werkt aan het aanleren van de juiste mondgewoonten.
In onze praktijk behandelen wij problemen op het gebied van afwijkende mondgewoonten (OMFT).

Stotteren
Bij stotteren is er een probleem in de vloeiendheid van de spraak. Klanken, lettergrepen of woorden worden herhaald. Er kan sprake zijn van secundaire stottergedragingen, zoals het samenknijpen van de ogen of een onregelmatige ademhaling.
In onze praktijk kunt u terecht als uw kind stottert. Volwassenen die stotteren raden wij aan om een gespecialiseerde logopedist te bezoeken.

Ademhaling
Een verkeerde ademhaling kan zorgen voor hyperventilatie of stemproblemen. Bij hyperventilatie wordt vaak snel en oppervlakkig geademd. Stemproblemen kunnen ontstaan door een verkeerde spreekademhaling. De ademhaling is bijvoorbeeld gespannen of er wordt te lang gesproken op één adem. De logopedist kan de juiste ademhaling aanleren en deze leren toe te passen bij het spreken.
Ademhalingsproblemen behandelen wij in onze praktijk.

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Mensen met afasie kunnen problemen ervaren in het lezen, schrijven en spreken. De ernst van de afasie is afhankelijk van de ernst en de plaats van het hersenletsel.

Taalstoornissen als gevolg van een hersenletsel behandelen wij niet in onze praktijk. Wij adviseren u hiervoor een gespecialiseerde logopedist te bezoeken.